Mieszkanie na ulicy czy
najpierw mieszkanie?

Programy mieszkaniowe dla osób bezdomnych w Europie Centralnej

Coraz więcej badań efektywności usług i rekomendacji wskazuje, że programy wychodzenia z bezdomności powinny być realizowane w mieszkaniach zapewniających samodzielność oraz prywatność zlokalizowanych w normalnym sąsiedztwie raczej niż w zbiorowych placówkach pod szyldem „dla bezdomnych”.

więcej

Ewaluacja nastawienia do idei NM wsród interesariuszy

Podczas seminariów interesariuszy bezdomności oraz konferencji podsumowującej projekt NMROD prowadzona była zewnętrzna ewaluacja dotycząca min. nastawienia do idei NM wśród interesariuszy. Wyniki znajdują się w raporcie i są pozytywne.

więcej

Programy mieszkaniowe dla osób bezdomnych w Europie Centralnej

Coraz więcej badań efektywności usług i rekomendacji wskazuje, że programy wychodzenia z bezdomności powinny być realizowane w mieszkaniach zapewniających samodzielność oraz prywatność zlokalizowanych w normalnym sąsiedztwie raczej niż w zbiorowych placówkach pod szyldem „dla bezdomnych”.

więcej

Ewaluacja nastawienia do idei NM wsród interesariuszy

Podczas seminariów interesariuszy bezdomności oraz konferencji podsumowującej projekt NMROD prowadzona była zewnętrzna ewaluacja dotycząca min. nastawienia do idei NM wśród interesariuszy. Wyniki znajdują się w raporcie i są pozytywne.

więcej

„Najpierw mieszkanie w Polsce – dlaczego tak? Publikacja drukowana

Publikacja podsumowująca wyniki badań i ekspertyz projektu NMROD. Zawiera tłumaczenie autorskiego poradnika o „Najpierw mieszkanie” dr Sama Tsemberisa. Opatrzona wstępem Rzecznika Praw Obywatelskich.

więcej

Koszty wymiaru sprawiedliwości – raport Clifford Chance dla Centrum Pro Bono

Kancelaria prawnicza Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy spółka komandytowa, w ramach zaangażowania w działalność społeczną Centrum Pro Bono na prośbę koordynatorów projektu NMROD przyjrzała się możliwościom wyceny kosztów spraw sądowych, w których uczestniczyli respondenci jakościowego badania eksploracyjnego historii interakcji z instytucjami siedemnaściorga osób chronicznie bezdomnych.

więcej

Podwójna diagnoza wśród długotrwale bezdomnych ludzi korzystających z warszawskich placówek – raport z badania

W badaniu projektu „Najpierw mieszkanie – rzecznictwo oparte na dowodach” określiliśmy skalę występowania podwójnego rozpoznania zaburzeń psychicznych wśród chronicznie bezdomnych mężczyzn w Warszawie. W ciągu dwóch lat do placówek trafiło …

więcej

Ambitne zasady programów „Najpierw mieszkanie” przełożone na polskie realia mieszkaniowe

Program „Najpierw mieszkanie” opiera się o kilka fundamentalnych dla jego istoty zasad min. traktowania mieszkania jako prawa, zapewnienia klientowi wpływu na wybór mieszkania czy dostępności finansowej.

więcej

Dane o bezdomności dzieci zgromadzone w ogólnopolskich badaniach liczenia osób bezdomnych MPiPS 2013 i 2015

W 2013 roku udało się dotrzeć do 1628 dzieci towarzyszących rodzicom policzonym jako bezdomni, wiadomo jakiej były płci, w jakim wieku, w jakich sytuacjach mieszkaniowych i gminach się znajdowały. Dane z 2015 są nieco uboższe.

więcej

Konferencja „Mieszkanie ze wsparciem – jedyna droga z bezdomności chronicznej”

W Polsce mówimy o „wychodzeniu z bezdomności”, system wsparcia obejmuje blisko 600 placówek głównie noclegowni i schronisk (MRPiPS), w których pod czujnym okiem pracowników socjalnych w mniejszych lub większych pokojach mieszka od kilku do kilkudziesięciu osób dzieląc piętrowe łóżko, szafę, stolik i umywalkę przez wiele miesięcy. Warunkiem dachu nad głową jest zachowanie abstynencji…

więcej

Z ulicy do domu – programy włączenia społecznego w Bukareszcie

Uczestnicy spotkania „Drogi z bezdomności” w Bukareszcie przygotowali zapis wizyty z listopada 2015. Co wiemy o bezdomności w Rumunii? Jakie badania prowadzono (całkiem innowacyjne w krajach regionu)? Jak działa Casa Ioana – organizacja wspierająca rodziny z problemem mieszkaniowym (prowadzi schronisko dla rodzin, nie boi się dawania wspólnego dachu nad głową mężczyznom i kobietom), w której budżecie dofinansowania od instytucji państwowych stanowią jedynie 10%? Jak prowadzi się przedsiębiorstwa społeczne? Odpowiedzi w publikacji.

więcej

Życzymy radości z „domności” – najpierw mieszkanie!

„Za bezdomność płacimy cenę. Ignorowanie bezdomności kosztuje nie tylko ludzi, którzy jej doświadczają, ale również nas. Aby przejść do porządku dziennego nad uczuciami osoby bezdomnej spotkanej na ulicy, musimy wyłączyć jakąś część siebie żeby móc wytrzymać ból, obok którego przechodzimy mimo”. Tak uważa…

więcej

Inicjatywy mieszkaniowe na rzecz osób doświadczających bezdomności w Pradze

Uczestniczki centralno – europejskiego projektu „Drogi z bezdomności” Erasmus+ biorące udział w październikowej wizycie studyjnej w Pradze przygotowały prosty zapis tego, co podczas wizyty usłyszały, zobaczyły i doświadczyły.

więcej

Mapa postulatów Komisji ekspertów ds. przeciwdziałania bezdomności przy RPO

Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar powołał Komisję ekspertów ds. przeciwdziałania bezdomności, czym potwierdził wolę dalszego zaangażowania organu w rozwiązywanie problemu bezdomności, nadał jej bardziej usystematyzowany charakter oraz uczynił zadość swoim deklaracjom składanym przed objęciem funkcji. Do zespołu powołani zostali…

więcej

Trwa badanie występowania bezdomności chronicznej i zaburzeń psychicznych wśród użytkowników usług dla bezdomnych w Warszawie

Ile osób korzystających z pomocy z tytułu bezdomności w Warszawie doświadcza bezdomności od ponad trzech lat radząc sobie jednocześnie z doświadczeniem choroby psychicznej i/lub uzależnienia od substancji?

więcej

Wsparcie dla osób chronicznie bezdomnych z doświadczeniem choroby psychicznej według zasad NM

W Bibliotece pojawiła się ekspertyza, w której dr Katarzyna Lech po zapoznaniu się z zasadami „Najpierw mieszkanie” dzieli się pomysłami na zapewnianie wsparcia według nich w Polsce. Proponuje pracę nad modelem hybrydowym łączącym formułę zespołów asertywnego wsparcia środ. (USA) i intensywnego zarządzania przypadkiem (USA) z zespołami leczenia środ. (PL) i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi (PL).

więcej

VII Seminarium Interesariuszy Bezdomności – 29 października 2015

Zakończyło się zorganizowane przez partnera projektu „Najpierw mieszkanie – rzecznictwo oparte na dowodach” VII Seminarium Interesariuszy Bezdomności. W drugiej części seminarium ekspertki projektu przedstawiły wnioski z ekspertyz o możliwościach wdrażania w Polsce programów „Najpierw mieszkanie”. 

więcej

Zdrowie fizyczne osób chorujących psychicznie HELPS

Kondycja fizyczna osób chorujących psychicznie była przedmiotem zainteresowania ekspertów w międzynarodowym projekcie HELPS realizowanym w latach 2008-2010 min. w Polsce. Unikalnego charakteru nadaje badaniu potraktowanie jako równych sobie ekspertów z doświadczeniem choroby psychicznej i zawodowo zajmujących się zdrowiem psychicznym. Wspólnie stworzyli poradniki warte polecenia kadrom placówek dla osób bezdomnych.

więcej

Półmetek badania ścieżki instytucjonalnej osób chronicznie bezdomnych z doświadczeniem choroby psychicznej

Badanie ścieżki instytucjonalnej osób chronicznie bezdomnych z doświadczeniem choroby psychicznej jest na półmetku. Udało się odtworzyć ścieżkę instytucjonalną piętnaściorga respondentów doświadczających bezdomności od 25 do 3 lat.

więcej

Bezdomność w agendzie nowego Rzecznika Praw Obywatelskich

Podczas #watchdogforum w Warszawie 25-26 września 2015 nowy Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar podtrzymał wcześniejsze deklaracje dotyczące kluczowej roli kwestii bezdomności w działaniach, które zamierza podejmować.

więcej

Publikacja z VI Seminarium Interesariuszy Bezdomności w Pruszkowie

Publikacja Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej podsumowująca wystąpienia prelegentów podczas VI Seminarium Interesariuszy Bezdomności w Pruszkowie w kwietniu 2015 roku. Znajduje się w niej podsumowanie danych o osobach bezdomnych będących klientami lokalnego OPS oraz dwa opracowania o doświadczeniu bezdomności wśród pacjentów oddziałów psychiatrycznych. Na koniec opisano historię działalności Kamiliańskiej Misji Pomocy Społecznej.

więcej

Pomoc dla ludzi bezdomnych w Polsce i uchodźcy

Cudzoziemcy, uchodźcy, nieudokumentowani migranci z pewnością doświadczają sytuacji mieszkaniowych określanych jako bezdomność lub bezpośrednie nią zagrożenie. Jednak praktycznie nie ma ich wśród mieszkańców polskich schronisk „dla bezdomnych”

więcej

Globalna typologia bezdomności IGH – wspólny język dla rozwoju pomocy i badań

IGH ogłasza globalną typologię bezdomności #IGHFramework! Po raz pierwszy ujednolicono nazewnictwo różnych skrajnie trudnych sytuacji „mieszkaniowych” w jakich znajdują się lub mogą się znaleźć ludzie na całym świecie. Propozycja wyrasta z doświadczeń europejskich czyli typologii ETHOS stworzonej przez FEANTSA.

więcej

Psychologically Informed Environments – środowisko terapeutyczne w placówce dla osób bezdomnych

Ideę Psychologically Informed Environments (PIE) przedstawił podczas warsztatu na FEANTSA Policy Conference Paris 2015 Dr Peter Cockersell, psychoterapeuta psychoanalityczny z piętnastoletnim doświadczeniem, wykładowca na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Surrey, od ponad 20 lat pracujący z ludźmi bezdomnymi, Dyrektor działu Health and Recovery w St. Mungo’s, współautor Poradnika o Psychologically Informed Environments. Wielu ludzi bezdomnych w dzieciństwie doświadczyło urazów psychicznych, które istotnie wpływają na ich życie w dorosłości.

więcej

Konferencja o bezdomności na świecie – w języku polskim

W dziale Biblioteka pojawiła się publikacja zawierająca zapis konferencji o bezdomności na świecie, która odbyła się1-3 czerwca w Chicago. Zawiera min. propozycję globalnej definicji bezdomności dla potrzeb badań porównawczych na świecie, opis programów „Najpierw mieszkanie” w Kanadzie i Francji, dane o bezdomności w wybranych krajach min. Australii i Rosji oraz relacje z placówek udzielających wsparcia z tytułu bezdomności w Chicago.

więcej

Propozycje zmian w Ustawie o pomocy społecznej – Komisjo, nie równaj w dół!

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny zajmuje się projektem zmian w ustawie o pomocy społecznej obejmującym kilka poprawek dotyczących bezdomności min. wprowadzenie nowej formy pomocy w postaci ogrzewalni jako spełniającej zobowiązanie gminy do zapewnienia schronienia oraz zakaz wstępu do noclegowni i schronisk dla osób pod wpływem alkoholu. Zmiany idą pod prąd trendom obserwowanym na świecie. Powinny być odrzucone.

więcej

FEANTSA Annual Policy Conference w Paryżu, 8-10 czerwca 2015

W dniach 18-19-20 czerwca 2015 roku w Paryżu odbyła się Doroczna Konferencja FEANTSA „Homelessness a Local Phenomenon with a European Dimension”, w której uczestniczyło ponad 300 interesariuszy bezdomności z całej Europy.

więcej

Propozycja globalnej definicji bezdomności – Instytut Bezdomności Globalnej IGH

Podczas pierwszej konferencji Instytutu Bezdomności Globalnej w Chicago badacze Suzanne Fitzpatric, Dennis Culhane i Volker Bush-Geertsema zaproponowali światową typologię bezdomności wyrastającą z ETHOS. Celem stworzenia definicji jest dostarczenie uczestnikom debaty o bezdomności wspólnego języka, dzięki któremu używając poszczególnych terminów będą mieli jasność, że mówią o tym samym.

więcej

Mieszkania dla programów NM w Polsce – ekspertyza

W dziale Biblioteka ukazała się pozycja pt. „Mieszkania dla programów „Najpierw Mieszkanie” w Polsce. Analiza dostępności”. Autorka przyjrzała się w jaki sposób zasady programu NM mogłyby zostać spełnione przy korzystaniu z różnych rodzajów zasobów mieszkaniowych: należących do prywatnych właścicieli, gmin, Skarbu Państwa, Towarzystw Budownictwa Społecznego oraz pozyskiwanych w formule mieszkań chronionych.

więcej

Recenzja Prof. Bartosza Łozy – możliwości finansowania zespołów terapeutycznych w programach NM

W programach „Najpierw Mieszkanie” adresowanych do ludzi doświadczających chronicznej bezdomności oraz posiadających tzw. podwójne rozpoznanie zaburzeń psychicznych uczestnikami opiekują się specjaliści różnych dziedzin pracujący w zespołach asertywnego wsparcia środowiskowego lub intensywnego zarządzania przypadkiem.

więcej

„Mieszkania dla osób doświadczających bezdomności w Budapeszcie”

Uczestnicy kwietniowej wizyty studyjnej w Budapeszcie przygotowali prosty zapis tego, co podczas wizyty usłyszeli, zobaczyli i doświadczyli. Unikalne z polskiej drabinkowej perspektywy wydają się programy, w których ludzie z leśnych bud przenoszą się bezpośrednio do mieszkań.

więcej

III Kongres Współpracy Lokalnej – Model Kontraktowania Usług

Kongres odbywał się w Ustce 14 i 15 maja i jego celem było upowszechnianie zlecania zadań przez samorząd terytorialny organizacjom pozarządowym. Jeden z paneli dyskusyjnych poświęcony był min. bezdomności.

więcej

„Okrągły Stół” w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka

Po raz drugi z inicjatywy HFHR spotkali się interesariusze bezdomności aby przy okrągłym stole porozmawiać o sytuacji ludzi doświadczających skrajnego wykluczenia.

więcej

Europa Centralna – spotkanie „Drogi z bezdomności” w Budapeszcie

Ludzie z krajów Europy Centralnej czują pewną wspólnotę funkcjonując w europejskich sieciach wymiany doświadczeń, wiedzy i kontaktów. Wieloletnie funkcjonowanie w realiach nieznanego starym krajom członkowskim UE systemu powoduje, że bardzo łatwo łapiemy pewne aluzje, rozumiemy problemy i utożsamiamy się z realiami najbliższego sąsiada.

więcej

VI Seminarium Interesariuszy Bezdomności w Pruszkowie – 21 kwietnia 2015

VI Seminarium Mazowieckich Interesariuszy Bezdomności pt. „Zagrożenie bezdomnością, wykluczenie mieszkaniowe, bezdomność chroniczna – szukamy mianowników wspólnych czy różnych rozwiązań?” odbyło się 21 kwietnia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Pruszkowie.

więcej

Fakty i mity o „Najpierw mieszkanie”

Pojawiają się błędne przekonania o programie NM. Większość rozwiewa lektura publikacji źródłowych rzetelnie opisujących program np. „Najpierw mieszkanie – materiały źródłowe”. Na niektóre nie ma odpowiedzi – trzeba jej poszukać analizując lokalny kontekst. Kilka można jednak rozwiać natychmiast:

więcej

„Drogi z bezdomności” w Europie Centralnej – partnerstwo strategiczne

Fundacja Ius Medicinae (FIM) rozpoczyna realizację działań międzynarodowego partnerstwa strategicznego „Ways out of Homelessness” ERASMUS+. Celem partnerstwa jest zgromadzenie wiedzy o programach mieszkaniowych kierowanych do ludzi w sytuacji bezdomności w Europie Centralnej oraz zbudowanie sieci współpracy w regionie. Liderem jest węgierska BMSZKI. FIM prowadzi obecnie rekrutację interesariuszy zainteresowanych współpracą (min. uczestnictwem w wizytach studyjnych).

więcej

Międzynarodowa ewaluacja Fińskiej Strategii Wobec Bezdomności

Fińskie Ministerstwo Środowiska odpowiedzialne za politykę mieszkaniową opublikowało raport z ewaluacji krajowej strategii wobec bezdomności. To jeden z nielicznych krajów, w których zmniejszyła się skala zjawiska. Wcześnie zaczęto tam wdrażać programy „Najpierw mieszkanie” traktując je jako poparte dowodami, skuteczne i efektywne kosztowo w rozwiązywaniu problemu długoterminowej bezdomności.

więcej

„Droga Grzesia” – są a jakby ich nie było…

Ludzie, do których adresowane są programy „Najpierw mieszkanie” są w Warszawie i nie tylko. Albo byli i odeszli.

więcej

FLASH MOB „Bez-dom-ność to NIE wybór!!” 25 lutego 16.00 „Patelnia” w Warszawie

Chcemy zmiany sposobu myślenia o wspieraniu ludzi w kryzysie bezdomności. FLASH MOB „Bez-dom-ność to NIE wybór!!” organizowany przez KMPS daje każdemu na to szansę. Pomóżcie nam pokazać, że jest duża grupa osób w społeczeństwie, która myśli podobnie jak my: ludzie nie wybierają bezdomności – wybierają miejsce, w którym są w stanie przetrwać kryzys.

więcej

Ludzie bezdomni na stołecznych dworcach – raport Otwartych Drzwi

W drugiej połowie 2014 roku Stowarzyszenie Otwarte Drzwi prowadziło projekt pt. „Zmniejszenie skali bezdomności na dworcach kolejowych oraz w ich otoczeniu”, którego centrum stanowił streetworking realizowany na stołecznych dworcach Wschodnim, Centralnym i Zachodnim. Podczas czterech miesięcy dyżurów streetworkerzy nawiązali kontakt z blisko 300 (!) osobami pozostającymi w sytuacji bezdomności.

więcej

Publikacja z Seminarium Interesariuszy w Ostrołęce

Lokalny system pomocy, dane o bezdomności w mieście, co to jest podejście drabinkowe i mieszkaniowe, opinie osób wychodzących z bezdomności – tutaj.

więcej

NMROD na ngofund.org.pl i ngo.pl

O projekcie „Najpierw mieszkanie – rzecznictwo oparte o dowody” można poczytać na stronie Programu Obywatele dla Demokracji oraz w portalu wiadomości ngo.pl.

więcej

Mieszkanie jako prawo człowieka

Prawo do mieszkania czy raczej „mieszkanie jako prawo” jest jedną z siedmiu zasad, o które opierają się programy „Najpierw mieszkanie”. W jej świetle mieszkanie nie może być używane jako przynęta mająca skłonić klienta do rozpoczęcia leczenia ani też jako środek zmuszający np. do abstynencji czy odnowienia kontaktów z rodziną…

więcej

Współpraca międzynarodowa – wizyta pracowników socjalnych z Berlina

W Berlinie wielu klientów dziennych ośrodków dla osób doświadczających bezdomności pochodzi z Europy Centralnej, głównie z zachodnich rejonów Polski (80% obcokrajowców). Zdaniem pracowników nie mają szans na uzyskanie właściwego wsparcia. Mogą liczyć jedynie na pomoc doraźną (posiłki, możliwość umycia się), której udzielenie nie wymaga znajomości języka ani uprawnień do korzystania z niemieckiego systemu pomocy.

więcej

Profil NMROD na Facebooku – przytulony do Mazowieckich Interesariuszy Bezdomności

Projekt NMROD jest obecny na popularnym portalu społecznościowym Facebook pod egidą społeczności Mazowieckich Interesariuszy Bezdomności animowanej od połowy 2013 roku w ramach nieformalnej sieci interesariuszy bezdomności w województwie. Na profilu znajdują się informacje o projekcie, jest też  możliwość komentowania wydarzeń, publikacji i rezultatów (w przyszłości).

więcej

Audycja o projekcie „Najpierw mieszkanie – rzecznictwo oparte o dowody” w TOK FM

Idea „Najpierw mieszkanie” zaczyna budzić zainteresowanie mediów. Również sam projekt NMROD, który stara się ją przybliżać i sprawdzać możliwości jej wdrożenia w kraju. Bardzo miło na stole przed dziennikarzem prowadzącym wywiad zobaczyć wstęp do publikacji elektronicznej  „Najpierw mieszkanie – materiały źródłowe”. Jednak bardzo trudno odpowiadać na pytania, które się rodzą się w przygotowanych i zainteresowanych głowach:

więcej

Publikacja „Najpierw mieszkanie – materiały źródłowe”

Publikacja przedstawia istotę programu „Najpierw mieszkanie” oraz konkretne wskazówki dla wdrażania. To tłumaczenie poradnika twórcy programu Sama Tsemberisa napisanego z myślą o organizacjach i instytucjach zainteresowanych prowadzeniem programu w swoich środowiskach lokalnych uzupełnione o wersje programu wypracowane w miarę jego upowszechniania w Europie, min. w Finlandii.

więcej

V Semianrium Interesariuszy Bezdomności za nami

Ostrołęckie seminarium odbyło się dzięki współpracy Prezydenta Miasta Ostrołęka oraz KMPS – partnerem w projekcie „Najpierw mieszkanie – rzecznictwo oparte o dowody”. Tematem seminarium był ostrołęcki systemu pomocy oraz kierunki rozwoju lokalnych systemów polityki społecznej wobec bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego, w szczególności podejścia drabinkowego oraz opartego o mieszkalnictwo.

więcej

FEANTSA Annual Policy Conference w Bergamo

23-25 października odbyła się FEANTSA Annual Policy Conference w Bergamo. Uczestniczyła w niej rekordowa liczba interesariuszy z całego świata – ponad 450 osób. Uczestnicy zgodzili się, że bezdomność to problem, który można rozwiązać, znane są dobre praktyki o skuteczności potwierdzonej doświadczeniem i badaniami. Wśród nich znajduje się podejście „Najpierw mieszkanie”. Potrzebne jest …

więcej

Zapraszamy na V Seminarium Interesariuszy Bezdomności, Ostrołęka 31.10.2014

Serdecznie zapraszamy do udziału w V Seminarium Mazowieckich Interesariuszy Bezdomności w Ostrołęce. Będzie poświęcone kierunkom rozwoju lokalnych systemów polityki społecznej wobec bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego. Poznamy lokalny system pomocy następnie zastanowimy się nad podejściem „drabinkowym” zwanym również schodkowym czy linearnym oraz opartym o mieszkalnictwo.

więcej

„Domy” w przestrzeni publicznej na zdjęciach artysty Karla Ketamo

Na początku maja 2014 r. odwiedził nas artysta Karl Ketamo. Karl jest finem i studiuje fotografię w Royal Academy of Art w Hadze w Holandii. Fotografował miejsca w przestrzeni publicznej, które są dla kogoś domem.Zdjęcia Karla znajdziecie w Galerii.  

więcej

Radomskie Seminarium Interesariuszy Bezdomności 29 maja 2014

Pod koniec maja odbyło się Radomskie Seminarium Interesariuszy Bezdomności pt. „Schronienie a mieszkanie: jak pomagać ludziom doświadczającym bezdomności”. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu spotkało się czterdziestu interesariuszy z Radomia i okolic, Płocka, Nowego Dworu i Warszawy dzieląc się wiedzą i pomysłami.

więcej

O projekcie NMROD w Europie

Informacja o projekcie „Najpierw mieszkanie – rzecznictwo oparte o dowody” znalazła się w marcowym newsletterze FEANTSA FLASH (str. 5 Member News). Newsletter trafia do ponad 3000 adresatów w Europie.

więcej

Propozycja „Najpierw mieszkanie” w Warszawie – luka jest w systemie, nie w człowieku

W czerwcu 2013 roku partner projektu „Najpierw mieszkanie – rzecznictwo oparte o dowody” Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej, złożyła Miastu Stołecznemu Warszawa propozycję współpracy nad wdrożeniem pilotażowego projektu mieszkaniowego opartego o ideę „Najpierw mieszkanie”. Propozycję złożyliśmy w konkursie na wspólne przygotowanie i realizację projektów współfinansowanych ze środków UE. Inicjatywa została oceniona pozytywnie, ale odłożona do realizacji „w dalszej kolejności”. Niestety…

więcej

XII Forum Psychiatrii Środowiskowej w Krakowie

W dniach 5-6 czerwca 2014 w Krakowie odbywało się XII Forum Psychiatrii Środowiskowej Beneficjentów, Rodzin i Profesjonalistów „Umacnianie i zdrowienie”. Rozwój psychiatrii środowiskowej jest bardzo ważny dla wprowadzania do polski programów opartych o ideę „Najpierw Mieszkanie” , w których obok mieszkania

więcej

Juha Kaakinen z Y-Foundation opowiada o fińskim modelu „Housing First”

W Finlandii polityka społeczna wobec bezdomności od kilku lat zorganizowana jest wokół zasady „Najpierw mieszkanie”. Juha Kaakinen jest jedną z osób, która bardzo się do tego przyczyniła. Obecnie jest Prezesem The Y-Foundation administrującej programami mieszkaniowymi adresowanymi do ludzi w sytuacji bezdomności w Helsinkach i dziewięciu największych fińskich miastach. Podczas TedxBratislava opowiada o swoich doświadczeniach.

Obejrzyj i posłuchaj

więcej

„Ludzie spoza ogrodu” – bezdomność na Islandii

Specjalnie dla projektu NMROD antropolożka Matthildur Sigurgeirsdottir przygotowała opracowanie o bezdomności na Islandii. Autorka jest współpracowniczką partnera zagranicznego projektu NMROD Armii Zbawienia w Islandii. Jest to pierwsze opracowanie o bezdomności w tym kraju przygotowane w języku angielskim. Dzięki współpracy z wolontariuszką Agatą Jurkiewicz obszerne fragmenty opracowania dostępne są w języku polskim poniżej. 

więcej

Projekt realizowany przez lidera Fundację Ius Medicinae oraz partnerów Kamiliańską Misję Pomocy Społecznej i Armię Zbawienia w Islandii w Programie Obywatele dla Demokracji finansowanym ze środków EOG